Enzyme Technology Presentations to GlaxoSmithKline

Activity: Talk or presentation typesInvited talk

Description of Activity

Two presentations sessions for UK and USA on Enzyme Technology
Period30 Apr 2021
Held atGlaxoSmithKline, United Kingdom