The DREAM Dataset: Behavioural data from robot enhanced therapies for children with autism spectrum disorder

  • Erik Billing (Creator)
  • Computing And Mathematics School Of Engineering (Contributor)
  • Universitatea Babes-Bolyai Department Of Clinical Psychology And Psychotherapy (Contributor)
  • University Of Portsmouth School Of Computing (Contributor)
  • Vrije Universiteit Brussel Department Of Mechanical Engineering (Contributor)
  • SoftBank Robotics (Contributor)

Dataset

Description

Denna databas omfattar beteendedata från 61 barn diagnostiserade med Autismspektrumtillstånd (AST). Insamlat data kommer från en storskalig studie på autismterapi med stöd av robotar. Databasen omfattar över 3000 sessioner från mer än 300 timmar terapi. Hälften av barnen interagerade med den sociala roboten NAO, övervakad av en terapeut. Den andra hälften, vilka utgjorde kontrollgrupp, interagerade direkt med en terapeut. Båda grupperna följde samma standardprotokoll för kognitiv beteendeterapi, Applied Behavior Analysis (ABA). Varje session spelades in med tre RGB-kameror och två RGBD kameror (Kinect) vilka analyserats med bildbehandlingstekniker för att identifiera barnets beteende under terapin. Den här publika versionen av databasen innehåller inget inspelat videomaterial eller andra personuppgifter, utan omfattar i stället anonymiserat data som beskriver barnets rörelser, huvudets position och orientering, samt ögonrörelser, alla angivna i ett gemensamt koordinatsystem. Vidare inkluderas metadata i form av barnets ålder, kön, och autismdiagnos (ADOS). All data i den här databasen är lagrad som JavaScript Object Notation (JSON) kan här laddas ned i form av DREAMdataset.zip. Ett mycket mindre arkiv med exempeldata från en enstaka session kan laddas ned separat i form av DREAMdata-example.zip. JSON-formatet finns specificerat i form av ett JSON-schema som också bifogas med denna databas. JSON kan läsas med hjälp av standardbibliotek i de flesta programspråk. Instruktioner för att läsa och visualisera datat med hjälp av Python och Jupyter bifogas i DREAMdata-documentation.zip. Vänligen besök https://github.com/dream2020/data för detaljer. Databasen kan också visualiseras med hjälp av DREAM Data Visualizer, en enkel mjukvara som finns tillgänglig i form av öppen källkod via https://github.com/dream2020/DREAM-data-visualizer. Det fullständiga systemet som användes för inspelning av denna databas finns också tillgänglig via https://github.com/dream2020/DREAM.
Date made available23 Jul 2020
PublisherUniversity of Skövde

Cite this