Αποκαλύπτοντας το δικαίωμα στη λήθη: Ανάλυση και σχολιασμός της Υπόθεσης C-131/12, Google Spain SL και Google Inc. κατά Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) και Mario Costeja González

Translated title of the contribution: Revealing the right to be forgotten: analysis and commentary on Case C-131/12, Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González

Napoleon Xanthoulis

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Translated title of the contributionRevealing the right to be forgotten: analysis and commentary on Case C-131/12, Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González
Original languageOther
JournalΕφαρμογές Δημοσίου Δικαίου / Public Law Applications
Publication statusPublished - 2014

Cite this