Αστικοί φόβοι και μεταλλαγές του χώρου. Η έννοια του καταφυγίου μέσα από το πεντάπτυχο των Νεκρών του George A. Romero

Translated title of the contribution: Urban fears and spatial transformations: The notion of the shelter in George A. Romero's Series of the Dead

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter (peer-reviewed)peer-review

Search results