ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Translated title of the contribution: Sustainable Industrial Buildings: Common Parameters in the Design and Production Management of Industrial Buildings

Research output: Contribution to specialist publicationArticle

Abstract

Το βιομηχανικό κτίριο σχεδιάζεται για να καλύπτει τις απαιτήσεις της βιομηχανικής παραγωγής, για να εξυπηρετεί την προβλεπόμενη λειτουργία του, αλλά και για να μπορεί εν δυνάμει να αποδεχτεί οποιαδήποτε αλλαγή θα απαιτήσουν οι μελλοντικές ανάγκες, χωρίς σπατάλη χρήματος, χρόνου, χώρου και περιβαλλοντικών πόρων. Η εξασφάλιση αυτών των δυνατοτήτων απαιτεί μια πολύ-παραμετρική έρευνα και μελέτη πολλών παραγόντων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μελέτη ενός προτύπου για εργοστάσιο - βιομηχανικό κτίριο περιλαμβάνει τη διερεύνηση των παραμέτρων ενός σύνθετου σχεδιασμού, με στόχο τη δημιουργία ενός κελύφους που θα υιοθετεί απόλυτα την γραμμή παραγωγής της εκάστοτε χρήσης, θα υπακούει στην βιωσιμότητα του κτιρίου, θα σέβεται το περιβάλλον και θα διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να υποδεχτεί μεταβολές χρήσης ή χωροθέτησης.
Translated title of the contributionSustainable Industrial Buildings: Common Parameters in the Design and Production Management of Industrial Buildings
Original languageOther
Specialist publicationEcon3 :: economy - ecology - construction
Publication statusPublished - 14 Jul 2011

Cite this