Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισμικής δόνησης στις καμπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

Translated title of the contribution: The effect of seismic duration on the vulnerability curves of reinforced concrete buildings

Nikolaos Nanos, Anaxagoras Elenas

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Translated title of the contributionThe effect of seismic duration on the vulnerability curves of reinforced concrete buildings
Original languageOther
Title of host publication15ο Συνέδριο Σκυροδέματος
PublisherTechnical Chambers of Greece
Publication statusPublished - 25 Oct 2006

Cite this