Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισμικής δόνησης στις καμπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

Translated title of the contribution: The effect of seismic duration on the vulnerability curves of reinforced concrete buildings

Nikolaos Nanos, Anaxagoras Elenas

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Search results