Επιτυχής Διεπιχειρησιακή Συνεργασία: Μέτρηση Απόδοσης Δικτύου Συνεργασιών

Translated title of the contribution: Successful inter-companies co-operation: collaborative network’s performance measurement

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

  47 Downloads (Pure)

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Successful inter-companies co-operation: collaborative network’s performance measurement'. Together they form a unique fingerprint.

  INIS

  Social Sciences

  Engineering

  Computer Science