Ο ρόλος της έρευνας στον σχεδιασμό Βιομηχανικών Κτιρίων: The Role of Research in the Design of Sustainable Industrial Building

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Original languageEnglish
Title of host publicationARENEP,1st Pan-Hellenic Conference in Architecture-Energy-Environment
Publication statusPublished - May 2011

Cite this