Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Translated title of the contribution: The European Union Civil Service Tribunal

Napoleon Xanthoulis

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

The present paper discusses the newly established EU Civil Service Tribunal; an institution empowered with the competence to deliver rulings on staff cases within the EU institution bodies. Firstly, an attempt is made to reveal the reasons and circumstances that surrounded the conceptualization of this Tribunal and the pathway till its birth in December 2005. Secondly, the paper presents the Tribunal’s institutional structure and the rules and procedures that govern its work, focusing from a critical perspective, to the main innovations, such as the new selection procedure for judges and the introduction of the amicable settlement option. Finally, the paper summarises an account of the Tribunal’s work during the first years of its function with references to principal decisions where its jurisprudence seems to be driven away from the pre-existing direction.

Η εν λόγω εργασία αναφέρεται στο νεοσύστατο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσμό επιφορτισμένο με την αρμοδιότητα επίλυσης των υπαλληλικών διαφορών που προκύπτουν στα όργανα της ΕΕ. Κατ’ αρχάς, επιχειρείται μία πρώτη προσέγγιση των βαθύτερων αιτιών και συνθηκών που περιέβαλλαν την σύλληψή του και αναλυτική επισκόπηση της πορείας έως τη θέσπισή του το Δεκέμβριο του 2005. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το θεσμικό οικοδόμημα του Δικαστηρίου ΔΔ και η διαδικασία ενώπιον του, με βαθύτερη κριτική επισκόπηση των κυριότερων θεσμικών καινοτομιών όπως π.χ. η διαδικασία επιλογής των δικαστών και η εισαγωγή του φιλικού διακανονισμού. Τέλος, παρατίθεται ένας πρώτος απολογισμός του έργου του Δικαστηρίου ΔΔ και γίνεται αναφορά σε κύρια νομολογιακά ευρήματα, με έμφαση στα σημεία όπου το τελευταίο διαφοροποιείται από την προ-ισχύουσα νομολογία.
Translated title of the contributionThe European Union Civil Service Tribunal
Original languageOther
Pages (from-to)293-316
Number of pages24
JournalΕλληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
Volume31
Issue number3
Publication statusPublished - 30 Sept 2011

Keywords

  • Civil Service Tribunal
  • Court of Justice
  • employment disputes
  • EU Administrative Law

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The European Union Civil Service Tribunal'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this