A joint guidance-enhanced perceptual encoder and atrous separable pyramid-convolutions for image inpainting

Yongle Zhang, Yingyu Wang, Junyu Dong, Lin Qi, Hao Fan, Xinghui Dong, Muwei Jian, Hui Yu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

235 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A joint guidance-enhanced perceptual encoder and atrous separable pyramid-convolutions for image inpainting'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Computer Science

Neuroscience