SDSS-IV MaNGA: environmental dependence of gas metallicity gradients in local star-forming galaxies

Jianhui Lian, Daniel Thomas, Cheng Li, Zheng Zheng, Claudia Maraston, Dmitry Bizyaev, Richard Lane, Renbin Yan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

128 Downloads (Pure)

Search results