SDSS-IV MaNGA: environmental dependence of the Mgb/⟨Fe⟩-σ* relation for nearby galaxies

Zheng Zheng, Cheng Li, Shude Mao, Huiyuan Wang, Chao Liu, Houjun Mo, Zhen Yuan, Claudia Maraston, Daniel Thomas, Renbin Yan, Kevin Bundy, R. J. Long, Taniya Parikh, Grecco Oyarzún, Dmitry Bizyaev, Ivan Lacerna

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

244 Downloads (Pure)

Search results