Warming amplification over the Arctic Pole and Third Pole: Trends, mechanisms and consequences

Qinglong You, Ziyi Cai, Nick Pepin, Deliang Chen, Bodo Ahrens, Zhihong Jiang, Fangying Wu, Shichang Kang, Ruonan Zhang, Tonghua Wu, Pengling Wang, Mingcai Li, Zhiyan Zuo, Yanhong Gao, Panmao Zhai, Yuqing Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

534 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Warming amplification over the Arctic Pole and Third Pole: Trends, mechanisms and consequences'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

INIS