Skip to content

Child Safety And The Ways Of Avoiding Stranger Danger

Press/Media: Expert Comment

Description

Interviews with Dr Gina Sherwood about child safety and the ways of avoiding stranger danger 

Period30 Oct 2018 → 1 Nov 2018

References

TitleStranger Danger: Still the right message for children?
Degree of recognitionInternational
Media name/outletBBC News
Media typeWeb
CountryUnited Kingdom
Date1/11/18
URLhttps://www.bbc.co.uk/news/stories-45813069
PersonsGina Sherwood
TitleChild Safety And The Ways Of Avoiding Stranger Danger
Media name/outletBBC Radio 4
Media typeRadio
CountryUnited Kingdom
Date30/10/18
DescriptionInterview with Dr Gina Sherwood about child safety and the ways of avoiding stranger danger
URLmms.tveyes.com/mediaview/?U3RhdGlvbj01ODk1JlN0YXJ0RGF0ZVRpbWU9MTAlMkYzMCUyRjIwMTglMjAwMyUzQTIyJTNBNTAmRW5kRGF0ZVRpbWU9MTAlMkYzMCUyRjIwMTglMjAwMyUzQTI4JTNBMTAmUGFydG5lcklEPTExNDg2JkV4cGlyYXRpb249MTAlMkYzMCUyRjIwMTglMjAxMSUzQTEwJTNBNDEmTW9kRWRpdG9yRW5hYmxlPVRydWUmU2lnbmF0dXJlPTZjZjVhMDYwZjMwNWIzMDU5ZmVkMGZlNmM4N2JiMWM3
PersonsGina Sherwood
TitleChild Safety And The Ways Of Avoiding Stranger Danger
Media name/outletBBC World Service Radio
Media typeRadio
CountryUnited Kingdom
Date30/10/18
DescriptionInterview with Dr Gina Sherwood about child safety and the ways of avoiding stranger danger
URLmms.tveyes.com/mediaview/?U3RhdGlvbj03MTk1JlN0YXJ0RGF0ZVRpbWU9MTAlMkYzMCUyRjIwMTglMjAwMyUzQTIyJTNBNDQmRW5kRGF0ZVRpbWU9MTAlMkYzMCUyRjIwMTglMjAwMyUzQTI4JTNBMDQmUGFydG5lcklEPTExNDg2JkV4cGlyYXRpb249MTAlMkYzMCUyRjIwMTglMjAxMSUzQTExJTNBMTMmTW9kRWRpdG9yRW5hYmxlPVRydWUmU2lnbmF0dXJlPWU1OTU3ODExNWRhYjllNzk3MzY0YTY4NTE0ZjA2OTQ2
PersonsGina Sherwood
TitleChild Safety And The Ways Of Avoiding Stranger Danger
Media name/outletBBC Wales
Media typeRadio
CountryUnited Kingdom
Date30/10/18
DescriptionInterview with Dr Gina Sherwood about child safety and the ways of avoiding stranger danger
URLmms.tveyes.com/mediaview/?U3RhdGlvbj01NjgwJlN0YXJ0RGF0ZVRpbWU9MTAlMkYzMCUyRjIwMTglMjAwMyUzQTIyJTNBNTcmRW5kRGF0ZVRpbWU9MTAlMkYzMCUyRjIwMTglMjAwMyUzQTI4JTNBMTcmUGFydG5lcklEPTExNDg2JkV4cGlyYXRpb249MTAlMkYzMCUyRjIwMTglMjAxMSUzQTEyJTNBMjImTW9kRWRpdG9yRW5hYmxlPVRydWUmU2lnbmF0dXJlPTMxNDY0NjliMGFmNzQyNDYwODU5OGFkNDVlZjMxMTA3
PersonsGina Sherwood

Related information

Relations

ID: 11910830